Santa Maria Sverige Foodservice

Uppdaterad information om produktåterkallelse av Santa Maria

19 februari 2015

Det odeklarerade mandelproteinet hittades i ett parti paprikapulver som är tillverkat i Spanien. Det är inte säkert att samtliga återkallade produkter innehåller spår av mandel, men eftersom konsumenternas säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet valde vi att göra en bred återkallning.

Det är ännu okänt hur det kommer sig att spår av mandel fanns i produkterna. Varken Santa Maria eller Santa Marias leverantörer hanterar mandel eller andra nötter i produktionen. Santa Maria tar den här händelsen på stort allvar. Vi arbetar ständigt med produktsäkerhet och ställer höga krav på våra leverantörer. Vi har efter den här händelsen inlett en noggrann granskning av leverantörsledet för att ta reda på vad som har hänt och undvika att det händer igen.

Santa Marias inköpare är just nu på plats hos den spanska leverantören för att säkerställa att man spårar tillbaka i kedjan och kan identifiera hur det här kunde inträffa.

Santa Maria har även tagit ny kontakt med Livsmedelsverket för att lyfta detta på EU-nivå. Igår utfärdade Livsmedelsverket en rapid alert till samtliga Europeiska marknader som är berörda.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss